ATF Online All Ten Fingers
nápověda
 
Slovenská verze
Slovenská
verze
atfonline.sk
Kontrola textu
Kontrola
textu
PEK1
Text pro lekci:
Příprava volného textu
 
Ovládání mezerníku. informacePři psaní je nutné mít ruce umístěny stále v jedné výchozí poloze, která zabezpečí možnost pohybu prstů po celé klávesnici. Píšící prst vychází z této polohy a po napsání znaku se do ní zase ihned vrací. Tuto polohu prstů na jednotlivých klávesách nazýváme základní polohou.

Palce jsou volně položené na mezerníku. Na obsluhu mezerníku neexistuje závazné pravidlo.
Obvykle se tiskne mezerník jen jedním palcem. Praváci spíš použijí palec pravé ruky a leváci palec levé ruky. Vzhledem k tomu, že pravá ruka má více práce, protože pravý malíček obsluhuje více kláves včetně mazání chybných znaků, tak použitím levého palce můžete časem docílit větší rychlosti. Pokud jsou Vaším cílem dokonce soutěže v rychlosti psaní, pak použijte oba palce tak, že mezeru mačká palec opačné ruky, než té, která napsala poslední písmenko.

Jde o rozhodnutí mezi jednoduchostí návyku a možností dosáhnout při psaní vyšší rychlosti. Prstoklad mezerníku si nastavte na počátku výuky pomocí následujících tlačítek a během výuky toto nastavení již neměňte.

Je nastaven pravý palec.