ATF Online All Ten Fingers
nápověda
 
Slovenská verze
Slovenská
verze
atfonline.sk
Kontrola textu
Kontrola
textu
PEK1
Text pro lekci:
Příprava volného textu
 
Nastavit zvukové znamení metronomu. informaceJedním z cílů výuky je naučit se psát rovnoměrným rytmem.
Nepravidelný rytmus vede k chybným úderům, k vynechání znaků nebo ke kumulaci úderů.
Proto je součástí aplikace vizuální (pohybem textu) či zvukový metronom.

Po zvolení metronomu pohybem, poskakuje text o šířku jednoho znaku.
Rychlost pohybu odpovídá nastavené rychlosti metronomu.
Rychlost se automaticky nastavuje při každé nové lekci a její hodnota se odvozuje z klasifikační tabulky rychlosti, která byla vytvořena podle zadané cílové rychlosti.
Z tabulky se používá hraniční rychlost pro známku dobrý.


Přehrát nastavený zvuk metronomu (Blop):